top of page

O muzeu

Muzeum dýmek se nachází na náměstí Dr. Tošovského v Proseči v památkově chráněném objektu čp. 61 z první poloviny 18. století. Jedná se o typické stavení pro náš kraj. Podobné domy původně obklopovaly celé náměstí až do ničivého požáru v roce 1868. Spolu s kaplí kostela sv. Mikuláše je muzeum jedinou stavbou místního náměstí, která tento požár přežila.

Muzeum dýmek - Proseč

Muzeum dýmek se nachází na náměstí Dr. Tošovského v Proseči v památkově chráněném objektu čp. 61 z první poloviny 18. století. Podobné domy původně obklopovaly celé náměstí až do ničivého požáru v roce 1868. 

Budova muzea dýmek
Pamětní síň muzea dýmek

Domek byl obýván do roku 1955. Již v roce 1961 zde vznikla Pamětní síň, jakýsi předchůdce dnešního muzea. V roce 2007 byla přebudována hospodářská část na Muzeum dýmek. K dalšímu rozšíření došlo v roce 2017.

Zajímavosti

  • K prohlídce muzea můžete využít audioprůvodce, namluveného herci P. Pospíchalem, Z. Horákem nebo L. Cigánkem.

  •  V informačním centru je vystavena busta Alberta Einsteina, která bylo vytvořena pro seriál Genius. 

Dýmky ve filmu
bottom of page