top of page

Expozice

Dýmky

Expozice dýmek

Muzeum dýmek Proseč je sice rozlohou malé, ale jedinečné. Představuje dýmku nejen jako prostředek ke kouření tabáku, ale také jako umělecké dílo, zdroj obživy a inspirativní předmět pro umělce. Návštěva našeho muzea tedy není určena pouze milovníkům kouření, ani k této libůstce přímo nevybízí. Expozice je koncipována jako naučná a chce seznámit všechny generace s tímto pro Proseč tak významným a krásným řemeslem.  

Dýmky - muzeum dýmek

Život minulých století nejlépe vystihují předměty denní potřeby, kterých u nás naleznete nespočet - např. nástroje ke zpracování lnu, šití a vyšívání, malované skříně a nádoby, dřevěné formy na perník. Zároveň jsou vystaveny výrobky z místních zaniklých skláren.

Anatomie dýmky
Světnice - muzeum dýmek

Světnice je doplněná informacemi o životech osobností spjatých s Prosečí – spisovatelé Thomas a Heinrich Mannovi, spisovatelka Teréza Nováková či sklář a architekt Alois Metelák. Vzpomenuta jsou i řemesla, která místním zajišťovala obživu.

Zajímavosti expozice

  • V Proseči se dýmky vyrábí dodnes. Sídlí zde firma BPK, spol. s r.o. – jediná továrna na výrobu dýmek ve střední Evropě. 

  • Koncem 70. let 20. století byla zdejší roční produkce kolem 1 milionu kusů dýmek, jejichž většina byla vyvážena do zahraničí.

Historie

Expozice historie

V původně obytné části rozdělené na světnici, komoru a černou kuchyň se nachází expozice věnovaná historii města Proseč. Tomu, jak se zde dříve žilo, čím se místní živili, jaké měli zvyky a tradice. Zachycuje nelehký život v této poměrně nehostinné krajině a zdůrazňuje důležitost náboženství i lidské pospolitosti.

Historická světnice - muzeum dýmek

Život minulých století nejlépe vystihují předměty denní potřeby, kterých u nás naleznete nespočet - např. nástroje ke zpracování lnu, šití a vyšívání, malované skříně a nádoby nebo dřevěné formy na perník. Zároveň jsou vystaveny výrobky z místních zaniklých skláren.

Muzeum dýmek - historie
Tereza Nováková - muzeum dýmek

Světnice je doplněná informacemi o životech osobností spjatých s Prosečí – spisovatelé Thomas a Heinrich Mannovi, spisovatelka Teréza Nováková či sklář a architekt Alois Metelák.

Zajímavosti expozice

  • V expozici je filmový záznam z roku 1937, který zachycuje návštěvu německého spisovatele Thomase Manna v Proseči.

  • Naleznete zde i recept na vývar z vrabce. 

bottom of page